KVINNLIGA FÖREBILDER I SVERIGE 2021

Varje år genomför vi en stor undersökning där deltagarna får ange fritt vem de ser som en kvinnlig förebild i Sverige. Nedan ser du de personer som blivit nominerade flest gånger när undersökningen genomfördes under höst/vinter 2020. De presenteras utan inbördes ordning förutom de som röstats fram till Årets GLOW.